GG 850 Odeskär, Vrångö

Bild från 2012-05-03. Vrångö Hamn.

Bild från 2012-05-03. Vrångö Hamn.

Bild från 2012-05-03. Vrångö Hamn.